Đáng tin cậy

" Là một người bạn đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường "
Là một người bạn đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường