Tàu sinkansen
Tàu shinkansen

Điểm khởi hành

Điểm đến

Ngày đi

Ngày về

Người lớn

Trẻ em

 

Vé tàu hỏa phù hợp
Tàu sinkansen
Giá: 950,0001,000,000 ₫
Lịch trình: Hà Nội Cát Bà
Thông tin chi tiết
Thêm vào giỏ hàng
Vé tàu hỏa Test vi 01
Giá: 1,000,0000 ₫
Lịch trình: Hà Giang 1 tiếng Hà Nội
Thông tin chi tiết
Thêm vào giỏ hàng
Vé tàu hỏa Test vi 02
Giá: 500,0000 ₫
Lịch trình: Hạ long Hà Nội
Thông tin chi tiết
Thêm vào giỏ hàng